Mere om gradueret pulstræning

Gradueret pulstræning er en enkel metode til at komme i gang med at træne efter en hjernerystelse uden at få det skidt.

Metoden er samtidig også for dig som allerede træner, men som ønsker at kunne træne med en endnu højere puls uden at være begrænset af dine hjernerystelsessymptomer.

Til undervisningen skal du bruge en pulsmåler. Med en pulsmåler kan du måle og regulere belastningen under din træning, så du finder et niveau og en progression, der passer til dig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan pulstræning afhjælpe din hjernerystelse?

Gradueret fysisk træning anbefales i de danske nationale kliniske retningslinjer for non-farmakologisk behandling ved hjernerystelse.

Det skal dog nævnes, at den største positive effekt på symptomerne ofte
først ses, når man kan tolerere en træningspuls over et vist niveau, men de afledte effekter på vores almene sundhed ses uanset pulsniveau.

Via undervisningen i Pas På Hovedet får du vejledning og støtte til at finde din trænings niveau, intensitet og frekvens. Du vil lære at forstå din puls, blive opmuntret til at fastholde træningen. 

Erfaringsudvekslingen med de andre deltagere på holdet kan give dig indsigt i faktorer i og omkring træningen, som kan hjælpe dig på vej.

Hvordan passer pulstræning til min situation

Holdet er online, og derfor let tilgængeligt for alle. Det kræver dog som udgangspunkt, at du kan tolerere at kigge på en skærm.

Der vil dog være masser af muligheder for at lukke øjnene undervejs ved behov.

Derudover er det, som udgangspunkt, en forudsætning for at kunne deltage på holdet, at man de fleste dage, kan gå eller cykle en tur på 20 minutter i helt roligt tempo, uden at få det skidt.

Det skyldes, at den graduerede pulstræning tager udgangspunkt i den højeste puls du kan træne med i 20 minutter uden at få det skidt. For at komme i gang med træningen kræver det et pulsur eller et pulsbælte.

Om underviser, Morten Carl

Morten Carl er uddannet fysioterapeut, og har i flere år arbejdet med professionelle idrætsudøvere. Han har bl.a. andet været fysioterapeut i F.C. København, Brøndby IF og Lyngby Boldklub.

Herigennem har han genoptrænet mere end 50 professionelle fodboldspillere med udgangspunkt i den graduerede pulstræning.

Efter at have haft en hjernerystelse selv, har han stiftet virksomheden ”Hjernerystelsesfyssen”, hvor man telefonisk og online vejleder alle dele af befolkningen. Her fylder den graduerede pulstræning ofte en stor del.

Eksempler på pulsmålere som du kan bruge

Hvis det fremgår af holdbeskrivelsen i Pas På Hovedet, at det vil være relevant med en pulsmåler, kan du se en række muligheder her af forskellig pris og kvalitet.
De vurderes alle som værende ok ift. undervisningen.
Tilbuddene er opdateret den 7.8.2023.
Kontakt gerne info@paspaahovedet.dk ved døde links eller udløbede tilbud.