En folkeoplysende forening

Aftenskolen Pas På Hovedet er en folkeoplysende forening, hvis formål det er at forebygge længerevarende hjernerystelse gennem kurser, foredrag og debatarrangementer.

Vi bestræber os på at udbyde kurser for ramte af hjernerystelse til en god kvalitet og en god pris. Vi arbejder non-profit, og et eventuelt overskud investeres ubeskåret i at realisere vores formål.

Vi arbejder ud fra følgende retningslinjer:

  • Kvalitetssikring af undervisningen
  • Nedbringelse af administrationsomkostninger
  • En fair balance mellem særlige hensyn i enkelte tilfælde og det generelle prisniveau, som gælder for alle deltagerne

Bemærk at vores tilbud er undervisning og ikke behandling.

Aftenskolen er medlem af Dansk Oplysnings Forbund.

dof