PEA-tilskud

Bor du i Københavns Kommune, og tilhører du en af nedenstående grupper, kan du få en prisreduktion på 10 kr. per undervisningslektion. Bemærk, at dette ikke gælder vores onlinekurser. 

Grupper der kan modtage tilskud:

a) Folkepensionister

b) Førtidspensionister*

c) Modtagere af arbejdsløshedsdagpenge

d) Modtagere af revalideringsydelse

e) Modtagere af integrationsydelse

f) Kontanthjælpsmodtagere

g) Modtagere af kontantydelse

h) Efterlønsmodtagere*

i) Lærlinge, der har en underskrevet uddannelsesaftale*

j) Studerende, der kan dokumentere, at de modtager SU* 

* Dokumentation er et krav og skal sendes til: info@paspaahovedet.dk. Er du studerende på SU, skal du sende os støttemeddelelsen, som du har modtaget i din e-boks.

Personer på sygedagpenge og personer på barselsdagpenge kan ikke modtage tilskuddet.

Sådan gør du for at få prisreduktionen:

Når du tilmelder dig et kursus, skal du vælge deltagertypen 'PEA'.

Du skal desuden underskrive en tro og love-erklæring, som du får udleveret ved kursusstart. 

Du er også velkommen til at downloade tro og love-erklæringen her. Send den til: info@paspaahovedet.dk.